• 131/74-75 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250.

ผลงานและใบรับรองต่างๆ

บริษัท หมิง เฉิน ออโต้ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแอร์ อยู่ในเครือของบริษัท โอเอ็มเอส เมชชินเนอร์รี่ จำกัด ที่มีการส่งออกเครื่องจักรไปทั่วโลก
ยกตัวเช่น CNC tube Bender, Tube end forming machine, CNC spinning machine, Tube expander เป็นต้น
มีประสบการณ์เปิดขายในประเทศไทย 10 ปี มีลูกค้า 20 กว่าบริษัท มีช่าง service 4 คนและมีการบริการที่ดี
บริษัท หมิงเฉิง ออโต้ แมชชีนเนอรี่จำกัดเป็นสาขาหนึ่งของบริษัทOMS บริษัทOMSเป็นลำดับที่หนึ่งที่เกี่ยวกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแอร์และรถ
Read More

คุณภาพของเรา

บริษัท หมิง เฉิน ออโต้ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแอร์ อยู่ในเครือของบริษัท โอเอ็มเอส เมชชินเนอร์รี่ จำกัด ที่มีการส่งออกเครื่องจักรไปทั่วโลก
ยกตัวเช่น CNC tube Bender, Tube end forming machine, CNC spinning machine, Tube expander เป็นต้น
มีประสบการณ์เปิดขายในประเทศไทย 10 ปี มีลูกค้า 20 กว่าบริษัท มีช่าง service 4 คนและมีการบริการที่ดี
บริษัท หมิงเฉิง ออโต้ แมชชีนเนอรี่จำกัดเป็นสาขาหนึ่งของบริษัทOMS บริษัทOMSเป็นลำดับที่หนึ่งที่เกี่ยวกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแอร์และรถ
Read More

ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

บริษัท หมิง เฉิน ออโต้ แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแอร์ อยู่ในเครือของบริษัท โอเอ็มเอส เมชชินเนอร์รี่ จำกัด ที่มีการส่งออกเครื่องจักรไปทั่วโลก
ยกตัวเช่น CNC tube Bender, Tube end forming machine, CNC spinning machine, Tube expander เป็นต้น
มีประสบการณ์เปิดขายในประเทศไทย 10 ปี มีลูกค้า 20 กว่าบริษัท มีช่าง service 4 คนและมีการบริการที่ดี
บริษัท หมิงเฉิง ออโต้ แมชชีนเนอรี่จำกัดเป็นสาขาหนึ่งของบริษัทOMS บริษัทOMSเป็นลำดับที่หนึ่งที่เกี่ยวกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแอร์และรถ
Read More