• 131/74-75 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250.Hairpin bender

hairpin-bender


Return bender

return-bender


Ring inserted machine

ring-inserted-machine


Washing machine of small U
washing-machine-of-small-u


Heat-exchanger(coil)forming machine
heat-exchangercoilforming-machine


Tube expander

tube-expander

tube-expander01

1


Shrinkless expander with clamping fixture
shrinkless-expander-with-clamping-fixture

20-10-2559-21-43-00

20-10-2559-21-47-49


Horizontal combined expander

horizontal-combined-expander


Horizontal expander
horizontal-expander

2


Fin press

fin-press


Shrinkless horizontal expander

3


Auto loading and unloading shrinkless horizontal expander

4


Auto loading and unloading condenser bender

5


Heat-exchanger(coil)forming machine
6

7

8